Skipper ry

Skipper rf

Händelse

Svenska Nätverket

Börjar: 30.08.2017 - Slutar: 30.08.2017

Nästa träff med svenska nätverket blir 30.8 kl.10.30 i mötesrum Purje, 6 vån. i SOSTEs utrymmen, Universitetsg. 5 i Helsingfors.

Margita Nylander från STEA deltar i träffen och håller en presentation om uppföljning. Ni får också möjlighet att ställa frågor och diskutera uppföljning och utvärdering med henne. Hon deltar i träffen ca 1,5 timme så alla borde ha möjlighet och tid att få föra fram sina frågor och funderingar till henne.

Anmäl er till träffen senast 22.8 

Maria Helsing-Johansson

specialsakkunnig

SOSTE - Finlands social och hälsa rf

 

tfn 0406311651 

maria.helsing-johansson@soste.fi

< Takaisin