Skipper ry

Skipper rf

Fiskefärd

Fiskefärden arrangeras i augusti. Vanligtvis i Lovisa skärgård tillsammans med Kalastupalvelu Augur Oy 

Fiskefärd
Image