Skipper ry

Skipper rf

Släde

Test block 1

Släden används för transporter över isen till och från Simsalö Vinterdag.  Också enskilda turer är möjliga. Problemet är det ofta dåliga isläget som förutsätter erfarenhet, lokalkännedom och daglig uppföljning av isens konsistens och tjocklek. I terrängen ställer den höga tyngdpunkten och utskjutande grenar ibland till med problem. Ansvarsfrågan har vi löst genom att utlokalisera släden åt Joa Strand.      

Test block 2

Chassiet köptes färdigt från Winbergs butik på Björnsö innan det fördes till Sipoon ruostumaton teos för att förstärkas och förses med räcken samt öron för fästlinorna. Kvistberga rampfabrik i Sverige donerade aluminiumrampen. Tanken är att då en person som väger 80 kg och sitter i en elrullstol som väger 150 kg, kör upp på rampen, så niger kälken vackert eftersom resårerna ger efter. Väl uppe tippar kälken fram igen. Tills vidare har systemet fungerat perfekt.