Skipper ry

Skipper rf

Styrelse

Ordinarie
Peter Nyström, ordförande
Karin Antell. viceordförande. 
Anne Jokinen, styrelsemedlem
Monica Dahlberg, styrelsemedlem

Eraättrare
Liisa Rautanen, styrelsemedlem
Tor Essén, styrelsemedlem
Ulf Gustafsson, sekreterare, kassör