Skipper ry

Skipper rf

Styrelse

Peter Nyström, ordförande
Karin Antell. viceordförande. 

Anne Jokinen, styrelsemedlem
Tim Dahlberg, styrelsemedlem
Karl-Mikael Grimm styrelsemedlem
Liisa Rautanen, styrelsemedlem
Tor Essén, styrelsemedlem

Ulf Gustafsson, sekreterare, kassör

Styrelsen utses av höstmötet. Till höstmötet kallas både ordinarie person- och föreningsmedlemmar.  Som röstlängd fungerar medlemsregistret.