Skipper ry

Skipper rf

Historia

Klubben planeras

 

Ulf, Liisa och Ismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf, Liisa och Ismo 1994