Skipper ry

Skipper rf

Vill du bli medlem?

Är du intresserad att vara med? Innan du anmäler dig, kom ihåg, vi arrangerar. Du ansvarar för dig själv. Ifall du behöver hjälp måste du ha en assistent.

Medlemsavgifter 2017

- ordinarie medlem 15 €

- familjemedlem 10 €

- hedersmedlem 0 €

- organisationsmedlem 50 €