Skipper ry

Skipper rf

Båtpark

Test block 1

Permobil Skipper bygger på ett unikt samarbete mellan hjälpmedelsteknologi och båtindustri. Den bärande tanken var att tillämpa samma elektronik som utvecklades för joy-styrning av elrullstolar på styrningen av ett vattenjetaggregat. Samtidigt prövades också samma teknik som hade utvecklats för omgivningskontroll d.v.s. fjärrstyrning av reläer på styrningen hydrauliken. Projektet leddes av en expertgrupp från 12 olika företag och som beskyddare fungerade sjöfartsstyrelsens generaldirektör Jan-Erik Jansson och hans hustru Brita.       

Test block 2

Permobil Skippern är konstruerad av MXA-Consulting i 6 mm aluminium. Elektroniken som var den ursprungliga iden med projektet planerades och förverkligades av ing Marcus Donner. Den fjärrstyrda hydrauliken omfattade till en början allt från visir, ledad ramp, bakportar och akterhiss. Senare avlägsnades rampen, bakportarnas hydraulik och akterhänget för att spara vikt. Också ett finurligt system med barlasttankar i skotten ersattes med trimplan. Projektet var också banbrytande t.ex. när det gällde släckningsaggregat i små båtar (kväve), solpaneler och elektronisk navigering, Som kraftkälla fungerar en Volvo V8 på 250 hkr och som propulsionsaggregat en 260 mm Alamarin Jet.   

Med expertis, material eller pengar deltog Permobil, Volvo Penta Norden, Rexroth, Neste, Effjohn, Pohjola, Linak Scandinavian, Ramline, Jorvas Partners, Rymaco, MXA-Consulting, Eriksson, GEWA, Finn Yards, Hartwall, Wärtsilä Diesel, AGA, Vaisala, Noisetek, Expomark och Wobbleri

Hiisi

Permobil Skipper bygger på ett unikt samarbete mellan hjälpmedelsteknologi och båtindustri. Den bärande tanken var att tillämpa samma elektronik som utvecklades för joy-styrning av elrullstolar på styrningen av ett vattenjetaggregat. Samtidigt prövades också samma teknik som hade utvecklats för omgivningskontroll d.v.s. fjärrstyrning av reläer på styrningen hydrauliken. Projektet leddes av en expertgrupp från 12 olika företag och som beskyddare fungerade sjöfartsstyrelsens generaldirektör Jan-Erik Jansson och hans hustru Brita.   

hiisi2

Hiisi har varit i föreningen sedan 2005. Båten ligger i Simsalö

Strada

Strada 460 är konstruerad och byggd i glasfiber  år 1995 av Gunder Strand på Simsalö. Detta på basen av en gedigen erfarenhet av en prototyp i faner som är i aktivt bruk än idag. Båten är från början konstruerad för att kunna, förtöjas, tankas och köras av en person som sitter i en manuell rullstol. En eldriven rullstol är för tung för båten. Modellen har tillverkats i ett dussin. Av dem används tre av föreningens medlemmar. Motorstyrkan varierar från 20 till 40 hkr.