Skipper ry

Skipper rf

Förening

Föreningens namn är Skipper rf, på finska Skipper ry (Tidigare Handikappades båt- och fiskeklubb rf, på finska Vammaisten vene- ja klastusseura ry). Föreningens hemort är Helsingfors och den bedriver riksomfattande verksamhet. Föreningen är medlem i Finlands Svenska Handikappförbund rf och främjar ett aktivt båt- och fiskeintresse för både medlemsorganisationer och personmedlemmar..

För närvarande ha föreningen 4 medlemsföreningar och 39 betalande personmedlemmar. I verksamheterna deltar årligen ca 60 personer.