Skipper ry

Skipper rf

Händelse

Kallelse

Börjar: 28.04.2023 - Slutar: 28.04.2023

 KUTSU                                 KALLELSE    

     

                       ry SKIPPER rf 

 KEVÄTKOKOUKSEEN     TILL VÅRMÖTE

Aika / tid    28.4.2023 klo 14.00

Paikka / plats   Teams ilmoittaudu / anmäla dig senast  25.4.2023

tai /eller läsnä Apollogatan 15 A 7, Helsingfors, dörrkod/ovikoodi: 1948  

                 

Esityslista                                                      Föredragningslista

 

1.  Kokous avataan

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

     sekä 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa               

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden         toteaminen

4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.  Toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2022

6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2022 ja 

     vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä

     muille tilivelvollisille.

Muut asiat.

Kokous päätetään

 

1.    Mötet öppnas.

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt    

       två protokolljusterare och två rösträknare.

3.    Mötet konstateras lagligt sammankallat och

beslutsfört.

Föredragningslistan fastställs.

5.    Verksamhetsberättelse för år 2022.

Bokslut för år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga bokföringsskyldiga.

Övriga ärenden.

Mötet avslutas.

 

 

     

< Takaisin