Skipper ry

Skipper rf

Hav utan gränser

 

Verksamheten strävar till att göra skärgården tillgänglig för alla samt till att skapa förutsättningar för personer med funktionsvariationer att anta utmaningar särskilt i samband med båtliv och fiske. Därtill arrangerar föreningen  årligen regelbundet återkommande evenemang. Sådana är t.ex. Simsalö vinterdag i mars , Havsdagen i juli samt Fisketuren och Forneldsaftonen i augusti. Tallinnresan arrangeras i samband med höstmötet i november. Där emellan arrangerar föreningen korta båt- och fisketurer enligt överenskommelse. Föreningen betalar inga löner eller arvoden. Verksamheten förutsätter att aktiva personer med funktionsvariationer är motiverade att arrangera en meningsfull fritid åt varandra.