Skipper ry

Skipper rf

Vammaiset vesille

Tavoitteena on tehdä saaristo saavutettavaksi kaikille sekä luoda edellytyksiä vammaisille kohdata kalastukseen, veneilyyn tai saaristoon liittyviä haasteita. Lisäksi järjestö järjestää vuosittain toistuvia tapahtumia. Tällaisia ovat Simsalön talvipäivä,  Meripäivä,  Kalastusretki sekä Muinaistuli-ilta. Järjestö ei maksa palkkoja eikä palkkioita. Toiminta perustuu siihen että aktiivisia vammaisia ovat motivoituneet järjestämään toisilleen tarkoituksenmukaista vapaa-aikaa.